Künye

İMTİYAZ SAHİBİ

Erdal KARASANSAR.

GENEL YAYIN YÖNETMENİ

Erdal KARASANSAR

esansar@yerelgaste.com

EDİTÖRLER

Tülay Yıldırım EDE